Malarz nieokreślony Szlachcic śląski

olej na płótnie, 1622 r., 199x108 cm