Magdalena ABAKANOWICZ (1930-2017) | Figura, 2008

beton; 171 x 52 x 38 cm;

sygn. i dat. na odwrocie: MA [monogram artystki] / 08.

PROWENIENCJA:
- Warszawa, kolekcja artystki;
- Kraków, Galeria Starmach.