Ryszard Winiarski | Gra 10 x 10 – przeprowadzona ruchem pionka szachowego z pozycji startowej, 1979

akryl, ołówek, płótno, 50 x 200 cm

sygn. i dat. na odwrocie: Winiarski 1979
na odwrocie nalepki z planem pól oraz pisana na maszynie z tytułem: Gra 10 x 10 - przeprowadzona ruchem pionka szachowego [z] pozycji startowej