Nikifor Krynicki – Uroczystości paschalne

ołówek, akwarela, gwasz, papier; 25 x 16 cm;

w kompozycji napisy: MOCHNACZKAKRENICA / POST / PIĄTEK OTANDCA / PCARZ.