Nikifor Krynicki – Młoda para

kredka, akwarela, papier; 27,4 x 16,5 cm;

u dołu napis: WPOZMAłtnPORACnZYCIA. 50000 (ołówkiem).