Natalia LL Natalia LACH-LACHOWICZ (1937-2022) | Sztuka postkonsumpcyjna 1975

fotografia analogowa, barwna, papier fotograficzny; 46,5 x 57,5 cm (w świetle oprawy);

na odwrocie opis autorski: Natalia LL / 1975; (vintage print, unikat)