Magdalena ABAKANOWICZ (1930-2017) | Twarz XVII, z cyklu: Incarnations, 1986

brąz na drewnianej, malowanej podstawie; wymiar rzeźby: 63,8 x 23,6 x 20,6 cm, wymiar z podstawą: 104,1 x 23,6 x 20,6 cm;

sygn. i dat. na odwrocie twarzy: 86 MA.

PROWENIENCJA:
- Christie’s USA (07-18.07.2023 poz. kat. 191);
- Turske & Turske Gallery, Paris (do 1987 roku).