Leon Tarasewicz – 2016

pleksi, ledy, 2016 / 150 x 140 cm

sygnowany, datowany i opisany na odwrocie