Jan BERDYSZAK – 1962

gwasz papier 50cm x 27cm

sygnowany i datowanyna odwrocie