Henryk Stażewski – Kompozycja abstrakcyjna, 1956

tempera, ołówek, karton; 50 cm x 35,3 cm;

sygn. farbą p. d.: H. Stażewski;
na odwrocie szkic ołówkowy reliefu.

Proweniencja: Warszawa, kolekcja prywatna, własność artysty.
Reprodukowany: Henryk Stażewski. Ekonomia myślenia i postrzegania. The Economy of Thought and Perception, wyd. Galeria Foksal, Warszawa 2005, s. 100.

Henryk Stażewski (Warszawa 1894 – Warszawa 1988)

Polski malarz, scenograf, autor projektów wnętrz, plakatów, ceramiki, teoretyk sztuki. Należał do czołowych przedstawicieli awangardy. Był współzałożycielem i członkiem awangardowych grup artystycznych polskich i międzynarodowych: Blok, Praesens, a.r., Cercle et Carre, Abstraction-Creation, oraz współredaktorem wielu czasopism, m.in.: „Bloku”, „Praesensu”, „L’Art Contemporain – Sztuki Współczesnej”. Utrzymywał bliskie kontakty z awangardą europejską. W latach 1929-1931 uczestniczył w tworzeniu Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej, która stała się później trzonem zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.