Edward Dwurnik – Krakowskie Przedmieście, 1966

ołówek, papier; 29,5 x 41,5 cm (w świetle oprawy);

sygn., dat. i opisany p. d.: styczeń DWURNIK 66 / z pamięci, obok stempel: DWURNIK / WARSZAWA / POLSKA, napis śr. d.: UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE; autorski stempel artysty p. d.: z napisem w otoku: RYSUNEK E. DWURNIK i odręczną adnotacją: 193. / 1966; na odwrocie stempel autorski z odręcznie wypisanymi informacjami o pracy: 66 / 32 Warszawa (szkic) / z pam (piórem) poniżej stempel wywozowy z podpisem.