Edward Dwurnik – Krakowskie Przedmieście, 1965

ołówek, papier; 29 x 41 cm (w świetle oprawy);

sygn., dat. i opisany p. g.: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE. E. DWURNIK 9 XII 1965, poniżej autorski stempel z napisem w otoku: RYSUNEK / E. DWURNIK i adnotacją w centrum: 84; na odwrocie stempel autorski z odręcznie wypisanymi informacjami o pracy: 32 Warszawa (piórem).