Edward Dwurnik – A.S.P. II, 1968

ołówek, papier; 36 x 47,5 cm;

sygn. i dat. p. g.: E Dwurnik 68 (ołówkiem), okrągły stempel autorski p. d. z napisem w otoku: RYSUNEK / E. DWURNIK i numerem w centrum: 2707 (ołówkiem); na odwrocie stempel autorski z odręcznie wypisanymi informacjami o pracy: 49. Warszawa / ASP II / ołówek (piórem).