Jerzy Nowosielski – Akt 1968 r.

Jerzy Nowosielski – Akt 1968 r.

Olej na płótnie 80 x 60 cm.

Akt obecny jest u Nowosielskiego od początku jego twórczej drogi. Zauważalny jest rozwój od utrzymanych w duchu socrealizmu masywnych kobiet sportsmenek wykonujących dziwne akrobacje poprzez kobiety ascetyczne, jak tajemnicza narzeczona z lat sześćdziesiątych oraz niespotykane nigdzie indziej akty z mistycznymi kobietami kapłankami kończąc na Wspomnieniach z Egiptu, gdzie kobieta sprowadzona jest do formy znaku. Akt niewątpliwie należał do ulubionych motywów figuratywnej twórczości Nowosielskiego. Ciało to forma, która dała  artyście możliwość zgromadzenia wszystkich interesujących go kwestii bez konieczności rezygnacji z pierwiastka duchowego. Ciało, w pełnym akcie lub półakcie, pozbawione jest jakiejkolwiek indywidualizacji, nie posiada konkretnych rysów twarzy, jedyną cechą wspólną są migdałowe, jak w ikonach, oczy, czasem ukryte pod okularami tak jakby artysta chciał dodatkowo zatrzeć tożsamość tych anonimowych postaci. Do takich aktów należy prezentowany obraz, w którym z ciemnego tła wynurza się obrysowana czerwonym konturem siedząca wyprostowana bezimienna postać o zamaskowanych oczach. W Akcie uderza hieratyczność przedstawienia, wzrok przyciąga gra zestawień chłodnej szarości i ciepłej, potraktowanej bryłowo mocnej plamie barwnej postaci wynurzającej się w kierunku widza postaci.